Avís Legal

Identificació i Titularitat En compliment de l'article

Identificació i Titularitat En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Identificació i Titularitat En compliment de l'article, Identificació i Titularitat En compliment de l'article:

  • Identificació i Titularitat En compliment de l'article:  El titular del lloc.
  • Domicili:  - Espanya.
  • Lloc Web:  https://canbarata.com

Identificació i Titularitat En compliment de l'article

Identificació i Titularitat En compliment de l'article, Identificació i Titularitat En compliment de l'article:

Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions, cal abstenir-se d'utilitzar el Lloc Web.

L'accés al Lloc Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el titular.

A través del Lloc Web, el Titular us facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular i/o els seus col·laboradors han publicat per Internet.

A aquest efecte, està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d'altres usuaris o qualsevol usuari d'Internet.

Mesures de seguretat

Les dades personals que faciliti al Titular poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat del qual correspon en exclusiva al Titular, assumint totes les mesures de caràcter tècnic, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que (ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers que hi són continguts encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i pren les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Tractament de Dades Personals

Podeu consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular a la pàgina de adreça de correu electrònic.

Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos al Lloc Web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines del Lloc Web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del Lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.

Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància s'han d'usar ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per fer qualsevol altra operació, llevat que així s'indiqui expressament.

El Titular es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els enllaços o la informació obtinguda a través del Lloc Web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de la informació del Lloc Web.

Política de cookies

Podeu consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies a la pàgina de Política de Cookies.

Enllaços a altres llocs web

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització de la informació del Lloc Web.

Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè visiteu les pàgines web de destinació, que estan fora del control del Titular, per això el Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingui en seguir els enllaços. Així mateix, el Titular no respon dels links o enllaços ubicats als llocs web vinculats als que li proporciona accés.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el titular i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

Si accediu a un lloc web extern des d'un enllaç que trobeu al Lloc Web heu de llegir la pròpia política de privadesa de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'aquest lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest Lloc Web està subjecte a les condicions següents: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit del Titular.

Limitació de responsabilitat

El Titular declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels Serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions amb base a la informació inclosa al Lloc Web, el Titular us recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Avís Legal
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
de comerç electrònic (LSSI), us informem que:
ESFRAMI PATRIMONIAL SL(en endavant L'Empresa). és una SOCIETAT LIMITADA. El seu NIF és B62962170 i té el domicili al carrer Can Barata, número 8 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Dades de contacte:
Telèfon: 936 970 652
Correu electrònic: canbarata@canbarata.com

Condicions generals d'ús del lloc web CAN BARATA
El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de la informació del Lloc Web.
El portal oficial de www.canbarata.com, té per objecte facilitar al públic, a
general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i
serveis que presta en matèria d'hostaleria.
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades,
sens perjudici d'aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels productes o serveis
concrets oferts a través del lloc web.
L'empresa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense
necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva
Web o a la configuració i presentació d'aquesta.
Per mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del
mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per això
que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts
oficials.

Propietat intel·lectual, marcs i industrials
Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així
com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de l'Empresa o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents
drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial les imatges i altres elements gràfics continguts als portals.
L'empresa prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per
part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o
continguts dels nostres portals.
L'ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús,
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat
semblants o anàlegs, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de
l'Empresa.
Pel que fa a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer a la Web,
l' empresa reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de
propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la
existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc respatlit,
patrocini o recomanació.
L'Empresa declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial
de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets,
no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la.
L'Empresa no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la
no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la, encara que l'Empresa desenvoluparà
els seus millors esforços per, si és el cas, evitar-los, si és el cas.
si és el cas
informació continguda en aquests és de l' exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
si és el cas
si és el cas
(maquinari i programari), si és el cas, com a conseqüència
de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i
continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no
actualitzades del mateix.
L'Empresa no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a
títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la
pàgina web de l'Empresa.
No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, l'Empresa es posa a
disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma
activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o
contravenir la legislació nacional, la internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre
públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que
pogués ser susceptible d'aquesta classificació, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la.

Enllaços o hiperenllaços
La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts Web de tercers. L'objectiu
d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a
través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a l'Empresa, ni
fa una revisió dels seus continguts i, per això, l'Empresa no assumeix cap
responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests
llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació
alguna entre l'Empresa i les persones o entitats titulars d'aquests continguts
o titulars dels llocs on es trobin. L'Empresa tampoc no es pot fer
responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin
derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a la web de l'Empresa hauran de respectar les condicions següents:
1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte,
patrocini ni recomanació per part de l'Empresa de la pàgina que
realitza l'enllaç.
2. La pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb
continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics
comunament acceptats o atempten contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà
continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
3. L'Empresa podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la web, sense necessitat
d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir
a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació l'empresa.
4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat,
correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç
pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys
o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

Protecció de Dades Personals
L'Empresa es troba profundament compromès amb el compliment de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal, [object Window]
[object Window], [object Window]
[object Window].
[object Window]
[object Window]:
[object Window]
[object Window]?
[object Window]: ESFRAMI PATRIMONIAL SL
[object Window]. Postal: C/ Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata (Barcelona)
Telèfon: 936 970 652
C/ Can Barata: canbarata@canbarata.com
¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A l'Empresa tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
CLIENTS
➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la
finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l'interessat, o un cop finalitzat
el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa de
aplicació per atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a l'Empresa són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
CLIENTS Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment
previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
CLIENTS Les dades es comunicaran a :
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'empresa estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ ESFRAMI PATRIMONIAL SL. Carrer Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata, (BARCELONA)
, o bé per e-mail a canbarata@canbarata.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l' exercici de les seves
drets.

[object Window]
[object Window]?
[object Window]: ESFRAMI PATRIMONIAL SL – B62962170
[object Window]. Postal: C/ Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata (BARCELONA)
Telèfon: 936 970 652
C/ Can Barata: canbarata@canbarata.com

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A l'Empresa tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
PROVEÏDORS Les dades personals tractades es
➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Conservaran en tot cas
mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud del
interessat, o un cop finalitzat el tractament sens perjudici de la seva conservació pels terminis
establerts en normativa d' aplicació per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a l'Empresa són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament PROVEÏDORS
Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
PROVEÏDORS Les dades es comunicaran a :
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB
COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de
la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'empresa estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.
Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ ESFRAMI PATRIMONIAL SL. C/ Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata
(BARCELONA)
, o bé per e-mail a canbarata@canbarata.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l' exercici de les seves
drets.
[object Window]
[object Window]?
[object Window]: ESFRAMI PATRIMONIAL SL – B62962170
[object Window]. Postal: C/ Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata (BARCELONA)
Telèfon: 936 970 652
C/ Can Barata: canbarata@canbarata.com
¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A l'Empresa tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
RRHH
➢ RECURSOS HUMANS
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
➢ GESTIÓ DE NÒMINES
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
➢ GESTIÓ DE NÒMINES
RISCOS LABORALS
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades personals tractades es
conservaran en tot cas
mentre siguin necessaris per a la
finalitat del tractament, i es
suprimiran a sol·licitud del
interessat, o un cop finalitzat
tractament sens perjudici de la seva
conservació pels terminis
establerts en normativa de
aplicació per atendre possibles
responsabilitats.
¿Quina és la legitimació per al tractament dels
mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a l' empresa són les
següents:
Tractament dades Legitimació tractament
RRHH Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment
previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
RRHH Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense :
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB
COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de
la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'empresa estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.
Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ ESFRAMI PATRIMONIAL SL. C/ Can Barata, 8. 08174 C/ Can Barata (BARCELONA)
o bé per e-mail a canbarata@canbarata.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l' exercici de les seves
drets.
Llei aplicable i jurisdicció
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d' interpretació dels termes que conformen
aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la
llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o del
ús dels serveis que s' hi puguin oferir, l' Empresa i l' Usuari acorden
sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'empresa.

Aquest web utilitza cookies pròpies per al seu funcionament correcte. canbarata.com utilitza cookies pròpies per al correcte funcionament, accepta l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Configurar i més informació
Privadesa